Projektowanie instalacji sanitarnych

Nasz zespół projektowy chętnie zaprojektuje dla Państwa odpowiednie instalacje sanitarne. Zajmujemy się wykonywaniem kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych instalacji wewnętrznych, przyłączy oraz sieci:

  • wody zimnej i ciepłej wody użytkowej
  • kanalizacji sanitarnej i opadowej
  • centralnego ogrzewania
  • gazowych
  • wentylacji mechanicznej, w tym z odzyskiem ciepła (rekuperacją)
  • klimatyzacji

Prace projektowe mogą również obejmować opracowanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku oraz analizy techniczno-ekonomicznej możliwości wykorzystania wysokowydajnych źródeł energii odnawialnej.

Opracowujemy certyfikaty charakterystyki energetycznej budynków.

Nasze projekty są dokładne i wielokrotnie sprawdzane, tak żeby podczas budowy uniknąć wątpliwości co do zastosowanych rozwiązań i sposobu ich wykonania. Dzięki temu Inwestor od początku ma pogląd na docelowy kształt instalacji i jej końcowy koszt.

Podczas nadzorów autorskich zawsze staramy się znaleźć szybkie i ekonomicznie optymalne rozwiązanie ewentualnie napotkanych problemów.

Zapraszamy do współpracy!

BizStudio-lite Theme by SketchThemes