Kontakt

Dane firmy:

Mikro-Projekt sp. z o.o.
32-064 Pisary
ul. Brzozowa 3

NIP: 5130243873

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000605323

Kapitał zakładowy: 5000 zł

Adres e-mail: biuro@mikro-projekt.pl

Kontakt telefoniczny: 08.00 – 16.00 Adam Frankowski +48 604 189 861

BizStudio-lite Theme by SketchThemes