Cennik usług projektowych

Wycen prac projektowych dokonujemy zawsze indywidualnie w oparciu o projekt architektoniczny, zagospodarowanie terenu, wymagania Inwestora i uwarunkowania lokalizacyjne. Do określenia pracochłonności projektu stosujemy „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych”.

Katalogowa wartość Jednostki Nakładu Pracy to 21,45 zł + 23% VAT.

Do projektów domów jednorodzinnych stosujemy cennik uproszczony (ceny brutto, zawierają 23% VAT):

  • instalacja wodociągowa (woda świeża / woda szara) – 496 zł
  • instalacja kanalizacyjna (sanitarna / deszczowa) – 496 zł
  • instalacja centralnego ogrzewania – 738 zł
  • instalacja gazowa – 738 zł
  • instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) – 1476 zł
  • projektowana charakterystyka energetyczna wraz z analizą możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 615 zł
  • przyłącze wody – 738 zł
  • przyłącze kanalizacji sanitarnej – 738 zł
  • przyłącze kanalizacji opadowej lub ogólnospławnej – 1230 zł

Zakres w/w projektów instalacji to projekt techniczny o zakresie szczegółowości odpowiadającym projektowi wykonawczemu, który obejmuje niezbędne obliczenia oraz dobór materiałów i urządzeń. Pozwala to bezproblemowo wykonać zaprojektowane instalacje.

Zakres projektów przyłączy obejmuje niezbędne obliczenia, dobór materiałów i ewentualnych urządzeń oraz uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku konieczności zastosowania nietypowych rozwiązań, ceny projektów dla domów jednorodzinnych mogą być ustalane indywidualnie i mogą być wyższe niż podane powyżej.

Zapraszamy do współpracy!

BizStudio-lite Theme by SketchThemes