Cennik usług projektowych

Wycen prac projektowych dokonujemy zawsze indywidualnie w oparciu o projekt architektoniczny, zagospodarowanie terenu, wymagania Inwestora i uwarunkowania lokalizacyjne. Do określenia pracochłonności projektu stosujemy „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych”.

Katalogowa wartość Jednostki Nakładu Pracy to 20 zł + 23% VAT.

Do projektów domów jednorodzinnych stosujemy cennik uproszczony (ceny brutto, zawierają 23% VAT):

  • instalacja wod-kan – 615 zł
  • instalacja centralnego ogrzewania – 615 zł
  • instalacja gazowa – 615 zł
  • instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) – 1230 zł
  • projektowana charakterystyka energetyczna wraz z analizą możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 369 zł
  • przyłącze wody – 615 zł
  • przyłącze kanalizacji sanitarnej – 615 zł
  • przyłącze kanalizacji opadowej lub ogólnospławnej – 984 zł

Zakres w/w projektów instalacji to tzw. projekt budowlano-wykonawczy, który obejmuje niezbędne obliczenia oraz dobór materiałów i urządzeń. Pozwala to bezproblemowo wykonać zaprojektowane instalacje.

Uwaga: Dla domków jednorodzinnych nie wykonujemy samych projektów budowlanych o zakresie minimalnym wymaganym przepisami.

Zakres projektów przyłączy obejmuje niezbędne obliczenia, dobór materiałów i ewentualnych urządzeń oraz uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku konieczności zastosowania nietypowych rozwiązań, ceny projektów dla domów jednorodzinnych mogą być ustalane indywidualnie i mogą być wyższe niż podane powyżej.

Zapraszamy do współpracy!

BizStudio-lite Theme by SketchThemes